شاخه ایی از علم وفن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را برعهده داشته با تجزیه و تحلیل گزارش ها وبررسی راهها تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.
در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران با استفاده ازحسابداری صنعتی، برای تمام شده تولیدات را محاسبه کنند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد دستمزد و سایر هزینه ها اعمال نمایند.

روش های حسابداری صنعتی عبارتند از:

1-هزینه یابی جذبی
2-هزینه یابی مستقیم
3-هزینه یابی برآوردی یا تخصصی
4-هزینه یابی سفارش کار
5- هزینه یابی مراحل تولید یا مرحله ای
6-هزینه یابی استاندارد
7- هزینه یابی بر مبنای فعالیت


جهت پیش ثبت نام کلیک کنید

پاسخی بگذارید