در حسابداری مقدماتی ،آموزش حسابداری به زبانی بسیار ساده وبا مثال هایی کاربردی صورت می گیرد. مفاهیم و اصطلاحات حسابداری ،تحلیل ویدادهای مالی و نحوه ثبت سند حسابداری برای هر رویداد عملیات مهم پایان سال مالی شامل بستن حسابها آموزش داده می شود و به خوبی با مفهوم و کاربرد دفاتر قانونی شامل دفترکل و روزنامه و همین طور تراز آزمایشی آشنا می شوید.
آموزش حسابداری پیشرفته به ایجاد و درک عمیق ازآماده سازی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و درک برخی از جنبه های پیچیده حسابداری خواهد پرداخت.
حسابداری پیشرفته براساس جمع آوری داده ها و طبقه بندی پویای داده های حسابداری است. این حسابداری اطلاعاتی را فراهم می کند که مبتنی براستفاده از طیف وسیعی از منابع سیستم بوده به طوری که می توان استراتژی های باز پرداخت جامع را توسعه داد.


جهت پیش ثبت نام کلیک کنید

پاسخی بگذارید